Self-Signed Certificate – Import Certificate để sử dụng cho máy khác

Chúng ta đã tiến hành tạo Self-Signed Certificatethực hiện việc export Self-Signed Certificate. Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành viêc import Self-Signed Certificate vào một máy trong cùng một hệ thống mạng để nó có thể truy cập các ứng dụng hoặc website đã được áp dụng Self-Signed Certificate.

Trước khi bạn import Self-Signed Certificate vào máy, khi truy cập vào website sử dụng Self-Signed Certificate sẽ có thông báo như sau:

Để import Self-Signed Certificate, bạn tiến hành click chuột phải lên file Self-Signed Certificate đã được export và thực hiện theo các bước sau:

Ở vị trí (3), bạn chỉ định Self-Signed Certificate sẽ được import vào Local Machine.

Vị trí (6), đây chính là password mà bạn đã nhập vào khi export và chọn Yes, export the private key, bạn có thể xem lại bài viết export Self-Signed Certificate.

Vị trí (10), bạn chọn Trusted Root Certificate Authorities.

Sau khi import thành công, bạn truy cập lại website sẽ không còn thấy thông báo lỗi về SSL như ban đầu nữa.

Để có thể sử dụng lại Self-Signed Certificate cho một dịch vụ hoặc một ứng dụng trên máy khác. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên, bạn cần tiến hành import Self-Signed Certificate một lần nữa vào thư mục Personal trong Local Machine.

Lưu ý là để sử dụng lại cho dịch vụ hoặc ứng dụng trên máy khách, khi tiến hành export Self-Signed Certificate bạn phải chọn tuỳ chọn là Yes, export the private key.

Để kiểm tra Self-Signed Certificate đã được import vào máy tính và đúng vị trí hay chưa, bạn vào Certificates -Local Computer bằng cách vào Run chạy lệnh certlm.msc.

Để sử dụng Self-Signed Certificate cho website trên máy mới import vào, bạn có thể xem lại các bước apply certificate trong bài viết khởi tạo Self-Signed Certificate .

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan