Cài đặt Hyper-V trên Windows 10

Hyper-V là phần mềm ảo hóa của Micrsoft, phần mềm này cho phép người dùng tạo các máy ảo (VM). Hyper-V được tích hợp trên các hệ điều hành Windows Server từ Windows 2008 trở về sau này. Đối với Windows trên máy tính cá nhân (PC), Hyper-V được hỗ trợ từ các phiên bản Windows 10 64 Bit (Enterprise, Professional, Education).

Phần cứng hỗ trợ:

  • CPU: 64-bit Processor với Second Level Address Translation (SLAT) và hỗ trợ công nghệ ảo hóa – VM Monitor Mode Extension (như VT-x  trên Intel CPU)
  • RAM: Tối thiểu 4GB và phải còn đủ nhiều để chia sẻ cho các máy ảo (VM).
  • Hard Disk: Tốc độ càng nhanh càng tốt và phải đủ dung lượng chia sẻ cho các máy ảo
  • BIOS: cho phép enable Virtualization Technology hoặc các công nghệ khác tương tự trên các mainboard

Để kiểm tra máy tính của bạn có đủ điều kiện cài đặt Hyper-V hay không, bạn dùng lệnh systeminfo trên CMD:

Truy cập Programs and Features từ Control Panel, chon Turn Windows features on or off.

Tiếp theo, bạn chọn các features của Hyper-V

Sau khi cài đặt xong, hệ điều hành sẽ yêu cầu bạn khởi động lại Windows

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng Hyper-V bằng cách chọn vào Hyper-V Manager.

Ở màn hình Hyper-V Manager, bạn chọn Hyper-V Settings…

Bạn thay đổi thư mục lưu trữ máy ảo và các ổ cứng ảo qua phân dùng chứa dữ liệu.

Mặc định, các thư mục này sẽ nằm ở ổ chứa Windows (C:):

  • Thư mục chứa các ổ cứng ảo của máy ảo (vHDD): C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks
  • Thư mục chứa các máy ảo, thông tin cấu hình của máy ảo: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V

Trên đây là phần cơ bản về cài đặt Hyper-V trên Windows 10, đây là phần mềm cho phép bạn tạo các máy ảo và được tích hợp sẵn trên Windows 10 và có thể xem là “miễn phí”, chỉ cần bạn kích hoạt nó lên và sử dụng.

Sharing is caring!

Bài có liên quan