Remote Desktop và chia sẻ tài nguyên thông qua Remote Desktop.

Remote Desktop Connection là một thành phần rất quen thuộc trên Windows, phần mềm này được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows và dùng để kết nối đến máy khác, điều khiển máy tính đó bằng giao diện đồ họa. Với phần mềm này chúng ta có thể chia sẽ các tài nguyên như máy in, clipboard.. và cả ổ đĩa trên máy của bạn cho máy tính được remote desktop.

Sau khi mở chương trình Remote Desktop Connection, trong mục Computer bạn nhập vào tên máy hoặc địa chỉ IP của máy sẽ remote desktop, tiếp theo chọn vào mục Show Options.

Ở mục Local devices anh resources, bạn chọn vào nut More…

Trong hộp thoại tiếp theo, bạn chọn vào ổ đĩa mình muốn chia sẽ qua qua máy mà mình sẽ remote desktop.

Sau khi chọn xong, bạn nhấn OK để trở về giao diện chính của Remote Desktop Connection.

Sau khi về giao diện chính, bạn có thể chọn vào Connect để có thể kết nối đến máy tính cần remote desktop (lưu ý: ở bước này, máy phần mề sẽ hỏi bạn username và password của máy tính đang kết nối đến. Do ở đây thông tin đã được lưu thì phần mềm sẽ không hỏi nữa)

Tiếp theo phần mềm sẽ yêu cầu bạn xác nhần là có thực sự bạn muốn chia sẽ tài những tài nguyên qua máy đang remote desktop đến hay không? Nếu bạn đồng ý, nhấn connect để tiếp tục. (Bạn có thể nhấn vào mục Show Details để có thể xem các tài nguyên được chia sẽ, bạn có thể bỏ bớt các mục không muốn chia sẻ).

Sau khi kết nối đến máy đang remote desktop, bạn sẽ thấy thư ổ đỉa mà mình vừa chia sẽ được kết nối đến máy tính remote như một ổ đỉa mạng.

Để có thể lưu lại các cấu hình remote desktop, trong cửa sổ của phần mềm Remote Desktop Connection, bạn chọn tab General, chọn nút Save As để lưu thành một file được cấu hình sẵn, về sau khi muốn remote đến máy (được cấu hình sẵn), bạn chỉ cần chạy file cấu hình được lưu sẵn.

 

 

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan