Giám sát hệ thống pfSense bằng SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer

Việc giám sát được các vấn đền như băng thông, các giao thức, các traffic… trong hệ thống mạng là rất quan trọng đồi với người quản trị mạng. Đối với pfSense, người ta cung cấp gói phần mềm pfflowd, sử dụng Netflow và SNMP để giao tiếp với các phần mềm thống kê, cụ thể ở đây ta dùng SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer.

Mô hình thực hiện:

Trên pfsense ta cài đặt gói pfflowd: System -> Package

Cầu hình dịch vụ pfflowd bằng cách vào Services -> pfflowd:

Enable tính dịch vụ SNMP trên pfSense (Services -> SNMP)

Việc cấu hình dịch vụ pfflowd và SNMP trên pfSense xong, ta tiến hành việc cái đặt phần mềm  SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer. Để có thể cài đặt phần mềm này trên máy tình, nó đòi hỏi hệ điều hành Windows phải cài đặt sẵn .Net Framework 3.

Giao diện của SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer sau khi cài đặt xong.

Bạn lưu ý đối với những Interface có dòng chữ NetFlow thì mới có thể tiến hành theo dõi (Start Flow Capture) được. Sau khi cài xong phần mềm, khởi động phần mềm lên, bạn phải đợi một thời gian nhất định (có thể là hơi lâu) thì mới có thể thực hiện việc theo dõi.

Có thể tải SolarWinds Realtime NetFlow Analyzer:

Bạn có thể xem video demo việc thiết lập tại đây.

https://www.youtube.com/watch?v=l33fpYXqdHw

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan