Cài đặt và tháo gỡ các gói phấn mềm bằng lệnh online và gói tarball

Ở bài trước tôi có giới thiệu cho các bạn về việc cài đặt gói phần mềm theo các gói built sẵn cho mỗi hệ điều hành Linux. Ở phần này tôi giới thiệu thêm cho bạn hai cách cài gói phần mềm nữa trên Linux đó là lệnh cài online và cài với gói tarball.

Cài đặt bằng lệnh online:

Trên các hệ điếu hành Linux có hổ trợ việc cài đặt các gói phần mềm online, cách này tuy rất tiện dụng nhưng không phải là tất cả các gói đều được hổ trợ, nhất là những gói được các nhà phát triển riêng và một yêu cầu quan trọng là bạn phải biết tên gói phần mềm chính xác là gì (đừng lo lắng khi bạn tham khảo trên trang hướng dẩn của các phần mềm này sẽ có thông tin cho bạn). Ngoài ra khi bạn cài gói phần mềm, thì cũng tương tự như cài gói offline thì bạn cũng phải đáp ứng các gói hổ trợ thư viện của phần mềm, bạn có thể đọc cảnh báo để cài cho phù hợp.

Việc cài đặt này yêu cầu máy Linux phải có kết nối internet. Cũng tương tự như khi cài bằng các gói .rpm hay .deb, khi cài bắng phương pháp này cũng có từng lệnh cho từng nhóm:

Trên nhóm RedHat thì dùng lệnh

  • Cài đặt:  yum install gói_phần_mềm
  • Tháo gỡ:  yum remove gói_phần_mềm

Trên nhóm Debian thì dùng lệnh

  • Cài đặt: apt-get install gói_phần_mềm
  • Tháo gỡ: apt-get remove gói_phần_mềm

Để biết thêm trong những lệnh này có những tính năng gì thì bạn có thể dùng lệnh man yum hoặc man apt-get để biết thêm thông tin.

Cài đặt gói tarball:

Trên môi trường Linux ta gặp rất nhiều gói phần mềm dạng tarball.Tarball là gói có đuôi mở trộng thường là .tar.gz, .tgz, .tbz2 hoặc là .tar.bz2 , chúng chứa bên trong soucre code của phẩn mềm và chưa được xây dụng thành gói cài đặt hoàn chỉnh như các dạng gói .rpm hay .deb. Khi bạn muốn cài đặt gói phần mềm này, bạn phải giải thực hiện lệnh giải nén là các lênh build và install.

Để giải nén các gói này thì ta dùng các lệnh như sau:

  • Đối với gói .tar.gz: # tar -zxvf file.tar.gz 
  • Đối với gói .tgz: # tar -zxvf file.tgz
  • Đối với gói .tar.bz2: # tar -jxf file.tar.bz2
  • Đối với gói .tbz2: # tar -jxf file.tbz2

Sau khi giải nén xong bạn tiến hành dùng lệnh cd để vào thư mục chứa các gói phần mềm này. Sau đó các bạn thực hiện các lệnh sau để build và cài đặt phần mềm lần lượt như sau:

# ./configure

# make

# make install

Để tháo gỡ ta thay lệnh make install thành lệnh make uninstall

Lưu ý: Trong thư mục bạn giải nén ra thường có những file dạng text như INSTALL, README, MANUAL những file này sẽ chứa các thông tin về việc sử dụng các lệnh built, install, uninstall, cũng như các yêu cầu về thư viện cho gói ứng dụng. Bạn phải đọc kỹ những thông tin này để tránh lỗi khi cài đặt và tháo gỡ, vì mỗi gói có thể được yêu cầu rất khác nhau.

Hãy chia sẻ nếu thích bài viết

Bài có liên quan