Cài đặt Hyper-V trên Window 10

Hyper-V là phần mềm ảo hóa của Micrsoft, phần mềm này cho phép người dùng tạo các máy ảo (VM). Hyper-V được tích hợp trên các hệ điều hành Windows Server từ Windows 2008 trở về sau này. Đối với Windows trên máy tính cá nhân (PC), Hyper-V được hỗ trợ từ các phiên bản Windows 10 64 Bit (Enterprise, Professional, Education). Phần cứng hỗ trợ: CPU: 64-bit Processor với Second Level Address Translation (SLAT) và hỗ trợ công nghệ ảo hóa – VM Monitor Mode Extension (như VT-x  trên…

Read More