Lên cấu hình phần cứng cho SQL server

Một trong những việc quan trọng nhất của hạ tầng là chuẩn bị cấu hình của server. Nhưng công việc này không đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Làm sao bạn có thể lên một cấu hình chạy tốt, ổn định tối ưu chi phí là vấn đề không hệ đơn giản. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cách tính cấu hình cơ bản cho SQL Server và chú trọng chủ yếu vào thông số RAM và CPU. Sau khi tham khảo một số tài liệu về SQL,…

Read More