Các thông số quan trọng của card màn hình

Card màn hình có thể gọi với cái tên khác là VGA card, card đồ họa, graphic card… Là thành phần rất quan trong của máy tính. Card màn hình có chức năng xử lý hình ảnh và hiển thị hình ảnh ra màn hình. Người dùng tương tác với máy tính qua các thông tin hiển thị trên màn hình. Card màn hình được chia thành hai loại chính là card rời và card onboard. Card onboard trước đây được tích hợp trên mainboard của máy tính là chủ…

Read More