Cấu hình DNS secondary trên Windows server 2012

DNS là hệ thống rất quan trọng trong hệ thống mạng, vì vậy, để tránh quá tải cho server DNS chính (Primary) hoặc DNS server có thể chết, chúng ta cần phải thiệt lập một hệ thống các secondary để chia tải và backup cho Primary. Thay vì các client phải truy vấn trực tiếp vào Primary DNS server thì có thể sử dụng các Secondary DNS server. Việc cấu hình DNS secondary, trên Windows Server 2016 tương tự như Windows Server 2012. Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng…

Read More

Các nguyên nhân khiến laptop chạy chậm

Trong bài trước, đã giới thiệu một số nguyên nhân khiến máy tính của bạn chạy chậm, trong bài này sẽ bổ sung thêm một vài yếu tố và các yếu tố đặc thù của laptop như bộ sạc, cấu tạo máy, bộ tản nhiệt… Đầu tiên có thể kể đến nguyên nhân do quá trình cài đặt phần mềm của chúng ta, khi cài đặt phần mềm bao giờ cũng cho phép chúng ta tùy chọn cài cái gì (custom), việc không chọn mục này có thể khiến máy…

Read More